[Xunlei Games] 중국 러스티하츠 오픈 기념 행사 출연 기사

중국 러스티하츠 오픈 기념 축하행사의 출연을 위해 지난 7. 2일(화)부터 7. 5일(금)까지 3박 4일간 베이징에 다녀온 스파이럴캣츠 분들의 무대 영상 및 뉴스 기사가 중국 현지 인터넷 매체를 통해 공개/게시 되었습니다. 
▼ 행사 참가 인원 및 코스어/코스프레 명단
▼ 무대 공연 리허설 중인 스파이럴캣츠

 

▼ 중국 현지 뉴스 기사 URL

[RH.Xunlei]

http://rh.xunlei.com/c/1372926934637.shtml?1=1&u06id=13731940188271466788 

[17173]

http://news.17173.com/content/2013-07-04/20130704140159410_1.shtml

[Zol.com]

http://game.zol.com.cn/383/3838140.html

[Duowan]

http://news.duowan.com/1307/236879701685.html

[Yx299]

http://www.yx299.com/news/c/tj/2013/0705/28604.html

[Kaka85]

http://game.kaka85.cn/ga541766/280446368858b.shtml

[China.com]

http://game.china.com/zh_cn/picnews/11128819/20130705/17929417.html

[People.com]

http://game.people.com.cn/n/2013/0704/c48661-22078247.html

[Wangyou]

http://wangyou.pcgames.com.cn/286/2869218_2.html

[Iqilu.com]

http://game.iqilu.com/wlyx/2013/0705/1586669.shtml

[2366]

http://www.2366.com/news/201307/04_298760.html

[51netu]

http://www.51netu.com/html/yulepindao/youximeimei/2013/0704/189373.html

[Yzz.cn]

http://news.yzz.cn/domestic/201307-649112.shtml

[178.com]

http://photo.178.com/index/view/id/7205/start/22

 

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>